Petició al Parlament de Catalunya:

Creació d’una Comissió d’Investigació de la persecució judicial del moviment per la independència de Catalunya

El 20 de setembre de 2017 el jutjat número tretze de Barcelona va ordenar l’escorcoll de dependències de la Generalitat, entre elles el departament d’Economia, i la detenció d’alguns dels seus alts càrrecs. Aquests arrestos van accelerar la persecució del moviment per la independència de Catalunya que s’ha emmascarat de processos judicials i que ha afectat més quatre mil represaliats, dels quals un miler han estat encausats. El periodista Jordi Panyella ha qualificat de “Causa General” aquesta gran quantitat de processaments per analogia amb la “Causa General” de la justícia franquista contra els perdedors de la Guerra Civil de 1936.

La repressió dels tribunals és un aspecte nuclear de la fase del conflicte entre Catalunya i el Regne d’Espanya iniciada amb la sentència del Tribunal Constitucional sobre l’Estatut. Davant les grans manifestacions i les iniciatives polítiques de Catalunya, Espanya no ha reaccionat com un país democràtic, com el Regne Unit o el Canadà. Tot al contrari, ha respost com els estats totalitaris com Turquia, Rússia o la Xina, que persegueixen les minories nacionals. Aquesta bunquerització espanyola no ha deixat altre recurs a la majoria del poble català que la desobediència civil. Contra aquesta Espanya ha criminalitzat actuacions del Parlament de Catalunya i les protestes pacífiques. El Tribunal Suprem espanyol ha inventat, per exemple, la noció de “violència sense violència” per condemnar els presos polítics, com va escriure el Consell d’Europa en un informe de juny de 2021.

El passat 21 de juliol, el Parlament va constatar en la moció 144/XIV “l’existència de múltiples processos oberts contra l’independentisme”, i que aquesta activitat judicial “ha estat denunciada per la immensa majoria d’organitzacions i institucions que s’encarreguen de salvaguardar els drets humans”. Tanmateix, el passat 14 de juliol, l’Advocat General del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en la seva opinió sobre les prejudicials sobre les euroordres, va afirmar que no es podia rebutjar una extradició si no es demostraven deficiències sistèmiques o generalitzades al sistema judicial de l’Estat espanyol. La percepció que el sistema judicial de l’Estat espanyol no té deficiències sistèmiques o generalitzades ignora la seva actuació envers Catalunya, els més de quatre mil represaliats i mil encausats en processos dels darrers cinc anys.

El Parlament de Catalunya ha de combatre la desinformació sobre la persecució penal de la majoria independentista, tant entre els nostres conciutadans com en l’àmbit internacional. La “Causa General” contra l’independentisme va molt més enllà d’una taula de diàleg entre governs; és un afer que ofèn la consciència de tots els demòcrates del món. Tots els ciutadans de Catalunya, tots els demòcrates espanyols, tota l’opinió pública internacional ha de conèixer l’abast, les vulneracions dels drets fonamentals i els prejudicis catalanofòbics d’un gran nombre de fiscals i jutges espanyols.

Per acomplir amb aquesta responsabilitat, els sotasignats fem al Parlament de Catalunya i als grups parlamentaris, víctimes també d’aquesta persecució, la següent

PETICIÓ:

a) La creació d’una Comissió d’Investigació sobre la “Causa General contra l’independentisme”, és a dir, sobre els múltiples processos oberts contra l’independentisme als què fa referència la moció 144/XIV de 21 de juliol de 2022.

b) L’objecte d’aquesta Comissió d’Investigació seria investigar els processos judicials relacionats amb la convocatòria del referèndum de l’1 d’octubre de 2017, des dels seus preparatius fins a l’actualitat, mitjançant compareixences de les víctimes, documents escrits i audiovisuals. Pot ser una bona avinentesa perquè els encausats per protestes legítimes, molts d’ells joves, donin testimoni de la persecució que han patit.

c) Si la Comissió d’Investigació corrobora la “vulneració generalitzada dels drets i valors que reconeix l’article 2 del Tractat de la Unió Europea” denunciada a la moció aprovada el passat juliol, el Parlament de Catalunya hauria de confeccionar un informe de la seva investigació sobre la “Causa General contra l’independentisme” i trametre’l al Consell d’Europa, Unió Europea, OSCE i Nacions Unides, i a totes les instàncies internacionals de defensa dels drets humans.