Protecció de dades de caràcter personal

’informem que les seves dades seran tractades per l’Assemblea Nacional Catalana (ANC), que garanteix les mesures de seguretat i confidencialitat requerides per la normativa de protecció de dades aplicable.

Les dades del responsable del tractament són:

 

ASSEMBLEA NACIONAL CATALANA

CARRER MARINA 315

BARCELONA (08025)

NIF G65581621

 

La finalitat del tractament és la gestió de socis de ple dret, voluntari i simpatitzants de l’ANC per tal de continuar en contacte i enviar comunicacions o activitats de l’entitat que siguin del vostre interès.

La base jurídica que empara el tractament de les dades és el lliure consentiment de la persona, el qual pot ser revocat en tot moment. Les dades es conservaran tot el temps que duri aquest consentiment.

Les categories de dades de les que es disposa de la persona interessada són les que la persona ens facilita a través del formulari i d’altres que posteriorment puguin facilitar-se directament per part de la persona interessada com número de compte, data de naixement o adreça postal.

Les dades només seran accessibles/destinades a les persones i/o departaments de l’ANC que ho requereixin per dur a terme les funcions pròpies del seu lloc de treball.

Les dades no seran cedides a tercers ni tampoc es faran transferències internacionals de les dades.

Les categories de persones interessades són qualsevol persona que tingui vincle amb l’ANC i que a través del seu consentiment desitgi ser soci de ple dret, voluntari o simpatitzant i seguir rebent comunicacions sobre l’activitat de l’ANC.

Tota persona té dret a sol·licitar al responsable del tractament l’accés a les seves dades, la seva rectificació o supressió, o la limitació del seu tractament, i a oposar-se al tractament, així com el dret a la portabilitat de les seves dades.

La persona interessada pot presentar una reclamació davant de l’autoritat de control, Agencia Española de Protección de Datos.