Comunicat sobre la modificació legislativa de la Llei de política lingüística

Davant la modificació legislativa de la Llei de política lingüística proposada pels partits de Govern (ERC i Junts) amb el PSC i Comuns, l’Assemblea vol expressar el següent:

  • Només la independència ens garanteix disposar del sistema educatiu que decidim els catalans.
  • El model d’escola en català fou aprovat al Parlament de Catalunya amb la Llei de normalització lingüística de 1983, amb 105 vots a favor i amb una sola abstenció.
  • Aquesta proposta de modificació legislativa no és més que l’aplicació de les sentències dels tribunals espanyols, ja que introdueix el castellà com a llengua vehicular en l’ensenyament a Catalunya.
  • L’origen del problema es remunta a la sentència contra l’Estatut d’autonomia dictada pel TC espanyol l’any 2010 i les que el TS i el TSJC han anat dictant en anys posteriors.
  • En un primer moment els diferents governs catalans han evitat reconèixer el conflicte, i l’han afrontat posteriorment. Aquest fet només ens ha portat a un carreró sense sortida que desemboca amb aquesta proposta legislativa in extremis.
  • L’única resposta possible a curt termini és la confrontació amb l’estat per defensar a tots els nivells l’escola en català.
  • El Govern de Catalunya ha de liderar la defensa de la llengua catalana a l’ensenyament recollida a la Llei de política lingüística vigent. I no modificar-la per introduir la vehicularitat del castellà imposada per sentències, convertint en llei catalana el que ara és imposició espanyola.
  • Ens oposem a que el Govern delegui la responsabilitat en els centres. És el Govern i la Conselleria d’Educació qui ha d’assumir totes les responsabilitats de la seva aplicació.
  • Denunciem que el Govern de Catalunya no garanteix el compliment del model d’escola en català arreu del territori amb eines com la inspecció i exigim que comenci a fer-ho tal com es va comprometre en la cimera d’entitats del 16 de desembre. Promesa que no ha executat.
  • És també greu la supressió de l’article 21.8 de la Llei de polític lingüística que establia que “L’alumnat que s’incorpori tardanament al sistema educatiu de Catalunya ha de rebre un suport especial i addicional d’ensenyament del català”. Exigim que aquest article es mantingui i s’apliqui.

En els dies vinents ens coordinarem amb els sindicats i entitats que defensen l’escola en català per plantejar mobilitzacions.