Obertura: Conferència Nacional Antirepressiva

Cloenda: Conferència Nacional Antirepressiva