Obertura: Conferència Nacional Antirepressiva

Taula: El paper de la repressió

Taula: La violència de la repressió

Taula: Impacte emocional i eines de suport

Taula: El paper de la defensa jurídica

Taula: Els familiars de les persones represaliades

Taula: La resposta organitzada contra la repressió

Cloenda: Conferència Nacional Antirepressiva